Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty: 24.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Balkanin koirat ry
Yhteystiedot:
Postiosoite: Kalervonkatu 8 B 16, 00610 HELSINKI
Sähköposti: balkaninkoirat@gmail.com
Internet-sivut: http://www.balkaninkoirat.fi
2. Tietosuojavastaava
Nimi: Emma Valtola
Yhteystiedot:
Sähköposti: balkaninkoirat@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Rekisteri 1: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus
Rekisteri 2: Yhdistyksen kautta koiran adoptoineet henkilöt
Rekisteri 3: Yhdistyksen kotihoitajat
Rekisteri 4: Kummitoimintaan osallistuvat henkilöt
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
Yhdistyksen oikeusperusta rekisterien pitämiselle selviää Suomessa säädetyistä laeista koskien yhdistystoimintaa sekä tietosuojaa. Rekisteröitynä yhdistyksenä Balkanin koirat ry:lla on oikeus pitää jäsenistöön sekä toimintaan osallistuvista henkilöistä henkilötietoja sisältäviä rekistereitä koskien jäsenyyttä ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhdistyksen päätarkoituksen mukaista toimintaa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus selviää seuraavasti:
Rekisteri 1: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus
Rekisterin tarkoitus on luetteloida yhdistyksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa, mukaan lukien aktiivijäsenet, kannatusjäsenet sekä hallituksen muodostavat jäsenet.
Rekisteri 2: Yhdistyksen kautta koiran adoptoineet henkilöt
Rekisterin tarkoitus on luetteloida henkilöt, jotka ovat adoptoineet yhdistyksen kautta koiran yhdistyksen toimintakohteista. Rekisterin tiedot perustuvat allekirjoitetussa adoptiosopimuksessa rekisteröitävän itsensä antamiin tietoihin.
Rekisteri 3: Yhdistyksen kotihoitajat
Rekisterin tarkoitus on luetteloida yhdistyksen toimintaan osallistuvat, vapaaehtoisesti koirien kotihoitajiksi ilmoittautuneet henkilöt ja heidän yhteystietonsa.
Rekisteri 4: Kummitoimintaan osallistuvat henkilöt
Rekisterin tarkoitus on luetteloida yhdistyksen kummitoimintaan osallistuvat, vapaaehtoisesti ilmoittautuneet henkilöt ja heidän yhteystietonsa.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri 1: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Rekisteri 2: Yhdistyksen kautta koiran adoptoineet henkilöt
Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Kotiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Rekisteri 3: Yhdistyksen kotihoitajat
Etu- ja sukunimi
Kotiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Rekisteri 4: Kummitoimintaan osallistuvat henkilöt
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään aina vain rekisteriin merkittävältä henkilöltä itseltään. Tietojen antaminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Tietonsa antavan henkilön on aina mahdollista harkita haluaako antaa henkilötietonsa yhdistyksen käsiteltäväksi ja rekisteröitäväksi.
Henkilötietojen antaminen on pakollista ainoastaan adoptiosopimukseen tarvittavien tietojen antamisen yhteydessä eläinten turvallisuuden ja asianmukaisen kohtelun perusteella. Koiran omistusta ei luovuteta missään yhteydessä ilman henkilötietojen antamista ja suostumusta henkilötietojen käsittelyyn sekä rekisteriin lisäämiseen.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei koskaan luovuteta millekään yhdistyksen ulkopuoliselle taholle eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin rekisterien käyttötarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin.
8. Henkilötietojen käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei käsittelyä.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterien sisältämää tietoa käsitellään ainoastaan yhdistyksen sähköpostin kautta sekä valtuutettujen henkilöiden tietokoneilla excel- tai word-listoina. Sähköposti on suojattu käyttäjätunnuksella sekä salasanalla, jotka luovutetaan ainoastaan valtuutetuille henkilöille. Valtuutettujen henkilöiden tietokoneiden suojaus on tavanomainen saatavilla oleva suojaus.
Adoptiosopimukset allekirjoitetaan alkuperäiskappaleina, ja ne tallennetaan valtuutettujen henkilöiden toimesta arkistokansioon, jota säilytetään valtuuden henkilön hallussa.
Valtuutet henkilöt ovat:
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat henkilöt (puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, taloudenhoitaja, hallituksen sihteeri)
Johtava toimihenkilö (yhdistyksen aktiivijäsen)
Nimetyt aktiivijäsenet
10. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihin:
• Pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot
• Vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
• Pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot

Rekisteröidyn halutessa käyttää oikeuksiaan tulee rekisteröidyn olla yhteydessä yllämainittuun Balkanin koirat ry:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröityä pyydetään lisäämään viestin otsikkokenttään maininta: ’’TIETOSUOJAVASTAAVALLE’’.
Vaikka rekisteröity on kaikissa tapauksissa itse antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelylle yhdistyksen ylläpitämiin rekistereihin ja tälle ei ole muuta oikeusperustetta, rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan suostumuksensa ottamalla yhteyttä yllä mainittuun tietosuojavastaavaan. Jos rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan ei käsitellä tietosuoja-asetuksen mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: