Vuosikertomus 2018-2019

Toimintakertomus 1.6.2018 – 31.5.2019

1. YLEISTÄ
Balkanin koirat ry yhdistyksen perustamisesta tuli toimintavuoden lopussa kuluneeksi 4-
vuotta. Vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin yhdistys on edelleen pyrkinyt auttamaan ja
parantamaan kodittomien ja laiminlyötyjen koirien elinolosuhteita, Pohjois-Bosniassa.
Yhdistyksen pääavustuskohteet ovat tänä toimintakautena olleet Dobojn kaupungissa
sijaitsevat Preslican kunnallinen koiratarha ja yksityisessä omistuksessa oleva Dobojn
koiratarha sekä Prnjavorin kunnan nykyään yksityinen koiratarha (joka tekee yhteistyötä
kunnan kanssa). Lahjoitusvaroja käytetään koirien päivittäisiin tarpeisiin, kuten ruokaan,
koiratarhojen kunnostamiseen sekä esimerkiksi eläinlääkärikäynteihin, lääkkeisiin,
madotuksiin ja rokotuksiin ja sterilointeihin. Lisäksi yhdistyksen adoptiotoiminta on jatkunut,
tarvittaessa yhdistys tukee lahjoitusvaroin koirien maahantuontia. Adoptiotoiminta keskittyy
Pohjois-Bosnian koiratarhoille.
Yhdistys pyrkii pienin resurssein tiedottamaan koirien tilanteesta ja hyvinvoinnin
epäkohdista, pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelullisiin asenteisiin ja harjoittamaan
valistustoimintaa.

2. TOIMINTA
2.1 YLEISTÄ
 Toimintavuonna yhdistys teki kolme rahankeräystä kodittomien koirien hyväksi. Lisäksi
yksi keräys jatkui aiemmilta kausilta
 Yhdistys on ottanut vastaan raha- ja tavaralahjoituksia aktiivisilta lahjoittajilta
 Järjestänyt facebookissa huutokaupan
 Yhdistyksellä on ollut instagram-tili käytössä
 Yhdistys on jatkanut adoptiotoimintaa Bosniasta
 Yhdistys on avustanut lahjoitusvaroin Bosnian kodittomia koiria
 Yhdistyksellä on suunnittelussa oman turvakodin tontin osto ja rakentaminen, tonttia on
etsitty ja tehty paljon selvityksiä asioiden/papereiden suhteen.
 Yhteistyömahdollisuuksia on edelleen kartoitettu
 Responsible Rescue -sitoumus on vuonna 2018 suomalaisten rescueyhdistysten
yhdessä kehittämä toimintamalli yhdistyksille, jotka haluavat toimia vastuullisina koirien
tuojina rescuekentällä. Balkanin koirat ry on ollut mukana alusta lähtien.

2.2 SIJOITETUT ELÄIMET
Yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden avulla on toimintakauden aikana saapunut
maanteitse Bosniasta Suomeen 63 koiraa. Kuljetuksia järjestettiin maanteitse noin kolmen
kuukauden välein, toimintakautena yhteensä 4 kuljetusta. Suoraan omiin koteihin saapui
yhteensä 29 koiraa ja kotihoitoon 34. Uudelleen sijoituksia oli kolme kappaletta. Koiria
tuotiin Bosniasta kolmelta eri tarhalta: Doboj:n kunnan yksityiseltä tarhalta (2), kunnalliselta
Preslican tarhalta (57) sekä Prnjavorin nyk. yksityis+kunnan tarhalta (4).

2.3 ELÄIMEN ADOPTIOPROSESSI JA LUOVUTUS

Yhdistys on nyt sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin
Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Ensisijaisesti Responsible Rescue -sitoumuksen
tavoitteena on tehdä suomalaisesta rescuetoiminnasta tasalaatuista, mahdollisimman
turvallista ja luotettavaa. Lisäksi toivomme saavamme sitoumuksen toivotaan selkeyttävän
esimerkiksi eroa pentutehtailun ja vastuullisen rescuetoiminnan välillä.
Yhdistys on ottanut edelleen vastaan adoptiohakemuksia internet-sivujen kautta.
Ennen adoptiopäätöksen tekoa yhdistys on suorittanut adoptioehdokkaille haastatteluja
puhelimitse ja tehnyt kotikäyntejä.
Yhdistys vaatii eläimen adoptoijalta allekirjoitetun adoptiosopimuksen, jolla
pyritään turvaamaan sijoitettavan eläimen eläinsuojelulain ja -asetusten mukainen
kohtelu, adoptoijalle jäävään sopimuskappaleeseen tuli liitteeksi kotiutusohjeet.
Yhdistys perii eläimestä kulukorvauksen. Kulukorvauksen määrä oli toimintakaudella 470
euroa. Erityisadoptiokoirista kulukorvaus oli 300 €. Erityisadoptiokoira voi olla esimerkiksi
vanhempi koira tai jokin, jolla mahdollisesti jokin erityinen tarve tulevaisuudessa
esim. eläinlääkärikäynteihin.
Koirien kulukorvaus kattoi Bosniasta tuleville koirille rabiesrokotteen, sekä
viitosrokotteen (sis. parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, kennelyskä ja
leptospiroosi), käsittely ekinokokkoosia vastaan, sisä- ja ulkoloishäädöt, steriloinnin,
mikrosirun, passin sekä pikatestit: Erlichia, Anaplasma ja Dirofilaria immitis (sydänmato), ja
Leishmania. Bosniassa otettava pikatesti muuttui hieman. Aiemman borrelioosi-testin tilalle
tuli Leishmania. Tämä johtui siitä, että Bosniassa tai Serbiassa oli saatavilla kahta eri testiä:
toisesta pikatestistä puuttuu leishmania ja toisesta vaihtoehdosta borrelioosi, muuten testit
sisältävät samat näytteet. Yhdistyksemme valitsi leishmania-testin, sillä Rescue
Responsible -ryhmän suosituksissa on testata leishmaniaa eri maissa, myös Bosniassa.
Koirien kulukorvaukseen sisältyi edellä mainittujen lisäksi TRACES valtuutetun
eläinlääkärin toimenpiteet asiakirjoineen eläimen matkustuskuntoon saattamista
varten sekä eläinten kuljetuskulut maanteitse Bosniasta Suomeen.
Koiran adoptoijia ohjeistamme viemään eläinlääkärintarkastukseen ensimmäisen
kuukauden aikana Suomeen saapumisesta. Yhdistys suosittelee, että Suomessa koiralta
testattaisiin MRSA, MRSP ja ESBL –testit. Lisäksi yhdistys suosittelee, että leishmania- ja
sydänmato –testit uusittaisiin n. 6-7 kk kuluttua Suomeen saapumisesta.
Kotihoitotoiminta on jatkunut ja onkin ollut erittäin tärkeä osa adoptioita. Kotihoidon kautta
moni koira löytää kodin Suomesta (n. puolet kodin löytäneistä Balkanin koirista on tulleet
kotihoidon kautta). Kotihoitotoiminta on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, sillä sen avulla
voidaan auttaa apua tarvitsevia koiria ja edesauttaa kodin löytymistä.
Yhdistys seurasi eläinten sopeutumista uusiin koteihin puheluin ja/tai viestein
saapumispäivästä -> 2 viikon kuluessa saapumisesta Suomeen sekä uudelleen parin viikon
– 1 kuukauden kuluttua. Lisäksi yhdistys tiedusteli kuulumisia/vointia sähköpostitse n. 3-12
kuukauden kohdalla, riippuen tilanteen mukaan, miten paljon koirasta oli kuulumisia siihen
mennessä tullut. Näiden lisäksi myös sosiaalisen median ja tapaamisten kautta pystyimme
seuraamaan koirien kotiutumista. Kuulumisten kysely on hieman muuttamassa muotoaan,
koska yhdistyksen alkuaikojen jälkeen, mitä enenemissä määrin ihmiset käyttävät
sosiaalista mediaa: Facebookia ja instagramia. On ollut mukava päästä seuraamaan koiran
kuulumisia ja elämää myös näiden medioiden kautta.
Yhdistys ylläpitää rekisteriä jokaisesta Suomeen tuodusta koirasta.

2.4 JÄSENTEN HANKINTA

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki halukkaat. Tietoa jäseneksi liittymiseksi
löytyy yhdistyksen internet-sivustolta. Jäsenmaksu kuluvana vuonna oli 25 € / vuosi.
Toimintakauden aikana jäsenmaksuja tuli 15 kpl.

2.5 YHTEISTYÖTAHOT
Suomessa useat yksityishenkilöt ovat edelleen auttaneet yhdistystä lahjoittamalla koirille
esimerkiksi ruokaa, hoito- ja ruokailutarvikkeita, lääkkeitä, koiranleluja, koiranpetejä,
pyyhkeitä, vilttejä. Yhdistys on toimittanut kaikki lahjoitukset Bosniaan koirien auttamiseksi
ja iloksi. Myös yksi koiranruoka-yritys on tehnyt ison ruokalahjoituksen, ja ruokia on
pikkuhiljaa mahdollisuuksien mukaan toimitettu Bosniaan. Nämä kaikki ovat olleet koirille
merkittävä apu.
Bosniassa yhteistyötä on tehty edelleen paikallisten eläinlääkäreiden, eläinsuojien johtajien
ja työntekijöiden kanssa, lisäksi useiden yksityishenkilöiden kanssa.
Heinäkuussa 2018 Slovenialais eläinlääkäritiimi tuli Bosniaan steriloimaan kodittomia koiria.
Yhdistys oli myös tässä mukana auttamassa.
Yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Esmee Moeliker Hollannista ja serbialainen
Svetlana Bjelogrlic. Hollantilaiset ihmiset ovat Esmeen organisoimana lahjoittanut Preslican
kunnalliselle tarhalle koiran ruokaa säännöllisin väliajoin. Esmeen organisoimana myös
useampi kymmenen koiraa on päässyt omaan kotiin tai hoitopaikkaan Hollannissa.
Svetlana on myös auttanut tarhan koiria ostamalla ruokaa, järjestänyt sterilointeja ja
hoitopaikkoja.
Yhdistyksen tärkeä yhteistyökumppani koirienkuljettaja joutui lopettamaan toimintansa v.
2019 alussa. Tämän myötä yhdistys joutui etsimään uuden luotettavan kuljettajan. Uusi
kuljettaja onneksi löytyi kontaktien avulla pian ja koirien saapuminen luotettavasti Suomeen
oli taas turvattu.
2.6 TIEDOTUS
Tärkeimmät ja pääasiallisimmat tiedotuskanavamme olivat kuluneena vuotena yhdistyksen
toimintaa esittelevät internetsivut sekä Facebookin Balkanin koirat ry –sivusto. Instagram-
sivujen käyttöä/tiedotusta pystyttiin lisäämään, parempien resurssien puitteissa, tämän
myötä instagram-tilin seuraajamäärät kasvoivat roimasti.
2.7 TAPAHTUMAT
18.11.18 koirapuistotapaaminen Espoon Vermon koirapuistossa, yhdessä Elämä koirille
ry:n kanssa. Järjestäjänä/mainostajana/lahjoittajana toimi Koiran elämää –perhe.
Muihin tapahtumiin osallistuminen oli haastavaa, pienen aktiivimäärämme vuoksi.
2.8 KENTTÄTYÖ
Yhdistyksen toiminta on jatkunut kiireisenä, pienten resurssien puitteissa. Yhdistyksemme
aktiivit tekivät toimintakautena reissuja Bosniaan yhteensä kuusi kertaa: 6/18, 8/18, 10/18,
12/18, 1/19, 3/19. Tämän lisäksi yksi aktiivimme vietti useampia pitkiä aikoja Bosniassa.
Toimintakauden aikana saimme kaksi uutta aktiivia mukaan Bosniaan tutustumaan.

Alkutoimintakautena eli kesän -18 yhdistyksemme aktiivi Mei oli Bosniassa käyden joka päivä Preslican kunnallisella tarhalla ja huolehti, että koirien perustarpeet täyttyvät ja koirien
olot olisivat inhimilliset. Loppukesästä -18 tarhan pitkäaikainen työntekijä Drazen, joka
käytännössä oli huolehtinut koirista yksin, joutui lopettamaan työt tarhalla ja tilalle tuli uusia
kunnan palkkaamia työntekijöitä, mutta resurssit ovat olleet liian vähäisiä eikä edes koirien
perustarpeista huolehdita. Päivittäisen tarhalla olon myötä olemme tulleet enemmän
tietoisiksi, miten kunnalliset tarhat toimivat Bosniassa, Preslica mukaan lukien. Tarhan johto
ja periaatteet ovat aina olleet samoja, mutta nämä asiat ovat vasta lähiaikoina selvinneet
yhdistykselle.
Elo- ja marraskuun alun välillä tilanne Preslican tarhalla oli erittäin huolestuttava,
luottotyöntekijä oli poissa ja yhdistysaktiivit pääsivät vain pari kertaa käymään siellä (1
viikon pituiset reissut). Tällöin koirien hätä oli käsinkosketeltavaa, koiria oli menehtynyt
vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Marraskuusta -18 lähtien yhdistyksemme aktiivi Mei oli taas
kokoaikaisesti Bosniassa hoitamassa koiria. Ja tällöin myös Drazen jatkoi työtä koirien
hyväksi avustamalla yhdistystä paikanpäällä vapaaehtoisena. Keväällä -19 aktiivimme Mei
muutti pysyvästi Bosniaan. Tämä muutos oli koirien ja yhdistystoiminnan kannalta erittäin
positiivinen, mutta on myös tuonut haasteita yhdistystoiminnan pieniin resursseihin
Suomessa. Yhdistysaktiivin asuessa Bosniassa, pystymme olemaan koko ajan tilanteen
tasalla Bosniassa, etenkin Preslican kunnallisen tarhan tilanteesta, muutoksista, koirista. Ja
mikä tärkeintä, koirien auttaminen ja vienti steriloitavaksi on ollut mahdollista. Mei ja Drazen
ovatkin vieneet monia koiria steriloitavaksi sekä Sarajevoon että Banja Lukaan. Yleisesti
Bosniassa toimintaan kuuluu muun muassa Preslican tarhan ylläpito, huolehtiminen
rokotuksista, steriloinneista, sairastuneiden/haavoittuneiden koirien vienti eläinlääkäriin,
ruokatilauksien teko, koirien kuljetuksien organisointi Suomeen ja yhteydenpito
yhteistyökumppaneihin, adoptioasioiden hoito.
Muiden yhdistysaktiivien käydessä Bosniassa, on aina pyritty tuomaan mahdollisimman
paljon saatuja lahjoituksia mukana. Kesäisin, kun ollut enemmän ihmisiä mukana reissussa,
on perustarpeista huolehtimisen lisäksi pystytty tekemään isompia projekteja, kuten koko
tarhan koirien madottaminen, niskaliuoksien laitto punkkeja vastaan ja koirankoppien
peseminen, jotka ovat aika isoja urakoita. Bosnian reissuilla olemme viettäneet suurimman
osan ajasta Preslican kunnallisella tarhalla, tämän lisäksi olemme vieraillut Dobojn
yksityisellä ja Prnjavorin yksityis/kunnallisella tarhalla. Dobojn ja Prnjavorin tarhan kanssa
yhteistyö on nykyään lähinnä koskenut adoptioita ja ruokatilauksia.
Yhdistys on suunnitellut oman turvakodin ostoa Pohjois-Bosniasta. Turvakodille on
suunniteltu otettavan koiria, jotka ovat yhdistyksen adoptiolistalla, sterilaatioleikkauksen tai
muun toimenpiteen jälkeiseen toipumiseen/hoitoon tulevat, lisäksi turvakodille olisi tarkoitus
ottaa etenkin Preslican tarhalta koiria, joita ei voi ottaa (huonon menneisyyden vuoksi)
adoptiolistoillemme vaan antaisimme niille paremman loppuelämän turvakodilla. Myös
pienten pentujen todennäköisyys selvitä olisi paremmat turvakodilla. Näitä suunnitelmia
varten, on yhdistyksemme aktiivi Mei selvitellyt ostoprosessia, käynyt katsomassa erilaisia
myynnissä olevia tontteja/taloja. Myös rahatilannetta selvitelty. Tontin ostoa,
rakennusmateriaaleja ja rakentamista varten yhdistys on tehnyt rahankeräyksen.

3. HALLINTO

Kaikki hallituksen jäsenet, muut toimihenkilöt sekä aktiivit toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä
ilman korvausta.

3.1 Kokoukset
Yhdistyksellä oli useampia pienempiä tapaamisia. Vuosikokous pidetään 29.9.19.

3.2 Hallitus
Edellisessä yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mei
Sawanoi. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Päivi Sillankorvan, sihteeriksi Siiri Ojalan ja
rahastonhoitajana jatkaa Gregory Fessard.

4. TALOUS
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin raha- ja tavaralahjoituksilla, jäsen- ja kummimaksuilla,
kannatustuotemyynnillä, facebookissa järjestetyillä huutokaupoilla ja myyjäisillä. Koirien
adoptiot järjestyy adoptoijalta pyydettävältä kulukorvauksella.
Poliisihallitus myönsi Balkanin koirat ry:lle rahankeräysluvan lupanumerolla RA/2018/756.
Lupa on voimassa 30.08.2018 – 29.08.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.
Lokakuussa 2018 järjestettiin kahdelle kodittomalle Preslican tarhan koiralle keräys.
Molemmat koirat tarvitsivat pikaisesti eläinlääkärin hoitoa. Eläinlääkärissä Wannabe koiralla
todettiin, että tukkeutunut sylkirauhanen oli aiheuttanut pahan tulehduksen. Bravo taas
joutui tarhaoloissa muiden koirien hyökkäyksen kohteeksi ja Bravon tilanne oli hyvin
kriittinen. Molemmat koirat saivat lahjoitusten avulla hoitoa ja voivat nykyään todella hyvin.
Keräystuotto oli 915 €.
Marras-joulukuussa 2018 järjestettiin huutokauppa, jonka tuotto 246 € käytettiin koirien
ruokaan.
Keväällä 2019 avattiin Balkanin Koirien pieni auttamispuoti, jossa oli myynnissä
lahjoitustavaraa. Auttamispuodin tuotot menevät myös lyhentämättöminä uuden turvakodin
ostoon tai rakentamiseen. Idea tämän puodin järjestämiseen saatiin yksittäiseltä henkilöltä,
jonka ansiosta auttamispuoti toteutui ja oli suosittu.
Helmikuussa 2019 aloitettiin rahakeräys oman turvakodin tontin ostoa ja rakentamista
varten. 29.8.2019 mennessä tonttikeräyksen tuotto oli 5515,20 €. Tarhan
rakentamiskeräyksen tuotto 311 €. Koirankoppikeräyksen tuotto 876 €. Tarhan asunnon
kunnostuskeräyksen tuotto 50 €. Muut rahalahjoitukset 944 €. Keräys on voimassa
toistaiseksi.
Tonttikuluja kertyi 29.8.2019 mennessä 5865 €, tarhan ylläpitokuluja 212,16 €, koirien
ruokakulut 2593,64 €, eläinlääkärikulut 1199,69 €, matkakulut 128,65 €. Pankin
palvelumaksut 278,76 €
Huhti-toukokuussa 2019 koirahieroja Auli Rantanen järjesti facebookissa huutokaupan,
jonka tuotto lahjoitettiin Balkanin koirat ry:lle, koirien turvakodin rakentamista varten.
Huutokaupan tuotto oli yhteensä 603 €.
Toukokuussa 2019 järjestettiin keräys kotihoitokoira Tiville. Suomessa
eläinlääkäritutkimuksissa todettiin takajalan ristiside revenneeksi. Tivin eläinlääkärikäynnit
(sis. jalkaleikkauksen) kustansi yhteensä 1174,20 €. Keräyksen tuotto oli 436,24 €.
Yhdistyksellä jatkui tälläkin toimintakautena jatkuvana keräyksenä (rahankeräyksen ollessa
voimassa) kotihoitopankki. Tätä keräystä ei mainostettu ja keräykseen ei toimintakaudella
tullut rahaa.

Kummitoiminnan tulot olivat toimintakautena yhteensä 4012 €.

Yhdistys teetätti kannastustuotteita (kalenterit, hupparit, t-paidat, kangaskassit), joiden
tuotto oli toimintakautena 1297,65 €
Suomeen kotihoitoon saapuneiden koirien eläinlääkärikulut kotihoitoajalta oli 29.8.2019
mennessä yhteensä: 3403,37 €.

%d bloggaajaa tykkää tästä: