Vuosikertomus 2016-2017

BALKANIN KOIRAT RY

TOIMINTAKAUSI 1.6.2016 – 31.5.2017

1. YLEISTÄ

Balkanin koirat ry yhdistyksen perustamisesta tuli toimintavuoden alussa kuluneeksi 1- vuotta. Vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin yhdistys on edelleen pyrkinyt auttamaan ja parantamaan kodittomien ja laiminlyötyjen koirien elinolosuhteita, pääosin Bosniassa. Yhdistyksen pääavustuskohteet ovat tänä toimintakautena olleet pohjois-Bosniassa Dobojn kaupungissa sijaitsevat Preslican kunnallinen koiratarha ja yksityisessä omistuksessa oleva koiratarha sekä uutena avustuskohteena on ollut Prnjavorin kunnan nykyään yksityinen koiratarha (entinen kunnallinen tarha). Lahjoitusvaroja käytetään koirien päivittäisiin tarpeisiin, koiratarhojen kunnostamiseen sekä esimerkiksi eläinlääkärikäynteihin, lääkkeisiin, madotuksiin ja rokotuksiin ja sterilointeihin. Lisäksi yhdistyksen adoptiotoiminta on jatkunut, tarvittaessa yhdistys tukee lahjoitusvaroin koirien maahantuontia. Adoptiotoiminta keskittyy pohjois-Bosnian koiratarhoille.

Avustustoiminta Kosovon Gracanican koiratarhan kanssa on ollut erittäin vaikeaa, eikä yhteistyö ole ollut mahdollista luottamuspulan ja yleisen organisoinnin puutteen vuoksi. Yhteyshenkilömme avulla kuitenkin Kosovon tarhalle on onneksi pystytty järjestämään koirien sterilointikampanjoita.

Yhdistys pyrkii tiedottamaan koirien tilanteesta ja hyvinvoinnin epäkohdista, pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelullisiin asenteisiin ja harjoittamaan valistustoimintaa.

2. TOIMINTA

  1. YLEISTÄ

  • Yhdistys sai rahankeräysluvan helmikuussa 2017. Tämän jälkeen yhdistys teki (toimintakauden aikana) yhden keräyksen kodittoman koiran hyväksi.

  • Yhdistys on ottanut vastaan raha- ja tavaralahjoituksia aktiivisilta lahjoittajilta, järjestänyt facebookissa huutokauppoja

  • Yhdistykselle on avattu instagram-tili

  • Yhdistys on harjoittanut adoptiotoimintaa

  • Yhdistys on avustanut lahjoitusvaroin Bosnian kodittomia koiria

  • Yhteistyömahdollisuuksia on edelleen kartoitettu

  • Yhdistys on osallistunut kahteen hyväntekeväisyystapahtumaan

2.2 SIJOITETUT ELÄIMET

Yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden avulla on toimintakauden aikana saapunut maanteitse Bosniasta Suomeen 58 koiraa. Kuljetuksia järjestettiin noin kolmen kuukauden välein, toimintakautena yhteensä 4 kuljetusta. Suoraan omiin koteihin saapui 35 koiraa ja kotihoitoon 23. Toimintakauden päätyttyä oman kodin oli löytänyt 22 koiraa (1 hoitokoira saapunut edellisen toimintakauden aikana). Kaksi hoitokoiraa etsi vielä omaa kotiaan. Yksi kotihoitokoira jouduttiin lopettamaan. Uudelleen sijoituksia ei tullut. Koiria adoptoitiin Bosniasta kolmelta eri tarhalta: Doboj:n kaupungin yksityiseltä (17), kunnalliselta Preslican tarhalta (26) sekä Prnjavorin kunnan tarhalta (15).

2.3 ELÄIMEN ADOPTIOPROSESSI JA LUOVUTUS

Yhdistys on ottanut vastaan adoptiohakemuksia internet-sivujen kautta.

Ennen adoptiopäätöksen tekoa yhdistys on suorittanut adoptioehdokkaille haastatteluja puhelimitse ja tehnyt kotikäyntejä.

Yhdistys vaatii eläimen adoptoijalta allekirjoitetun adoptiosopimuksen, jolla

pyritään turvaamaan sijoitettavan eläimen eläinsuojelulain ja -asetusten mukainen

kohtelu, adoptoijalle jäävään sopimuskappaleeseen tuli liitteeksi kotiutusohjeet.

Yhdistys perii eläimestä kulukorvauksen. Kulukorvauksen määrä oli toimintakaudella 470 euroa. Erityisadoptiokoirista kulukorvaus oli 300 €.

Koirien kulukorvaus kattoi Bosniasta tuleville koirille rabiesrokotteen, sekä

viitosrokotteen (sis. parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, kennelyskä ja leptosiroosi), käsittely ekinokokkoosia vastaan, sisä- ja ulkoloishäädöt, steriloinnin, mikrosirun, passin sekä pikatestit: Erlichia, Borrelioosi, Anaplasma ja Dirofilaria immitis (sydänmato).

Koirien kulukorvaukseen sisältyi edellä mainittujen lisäksi TRACESvaltuutetun

eläinlääkärin toimenpiteet asiakirjoineen eläimen matkustuskuntoon saattamista

varten sekä eläinten kuljetuskulut maanteitse Bosniasta Suomeen.

Yhdistys seurasi eläinten sopeutumista uusiin koteihin puheluin 1pvä – 2 viikon kuluessa saapumisesta Suomeen sekä uudelleen parin viikon – 1 kuukauden kuluttua. Lisäksi yhdistys tiedusteli kuulumisia/vointia sähköpostitse n. 3-12 kuukauden kohdalla. Näiden lisäksi myös sosiaalisen median ja tapaamisten kautta pystyimme seuraamaan koirien kotiutumista.

Yhdistys ylläpitää rekisteriä jokaisesta Suomeen tuodusta koirasta.

2.4 JÄSENTEN HANKINTA

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki halukkaat. Tietoa jäseneksi liittymiseksi löytyy yhdistyksen internet-sivustolta. Jäsenmaksu kuluvana vuonna oli 25 € / vuosi. Toimintakauden aikana jäsenmaksuja tuli 20 kpl.

2.5 YHTEISTYÖTAHOT

Suomessa useat yksityishenkilöt ovat auttaneet yhdistystä lahjoittamalla koirille esimerkiksi ruokaa, hoito- ja ruokailutarvikkeita, lääkkeitä, koiranleluja, koiranpetejä, pyyhkeitä, vilttejä. Yhdistys on toimittanut kaikki lahjoitukset Bosniaan koirien auttamiseksi ja iloksi. Myös yksi koiranruoka-yritys on tehnyt ison ruokalahjoituksen, ja ruokia on pikkuhiljaa mahdollisuuksien mukaan toimitettu Bosniaan. Nämä kaikki ovat olleet koirille merkittävä apu.

Bosniassa yhteistyötä on tehty edelleen paikallisten eläinlääkäreiden, eläinsuojien johtajien ja työntekijöiden kanssa, lisäksi useiden yksityishenkilöiden kanssa. Myös tiiviimmät tarhavierailut Bosniassa ovat auttaneet tutustumaan paremmin paikallisiin ihmisiin, kulttuuriin ja toimintatapoihin. Nämä asiat on vaikuttaneet merkittävästi yhteistyön paranemiseen ja auttaneet myös enemmän ymmärtämään maan historiaa ja toimintatapoja.

Yhdistykselle tärkeä ja luotettava yhteistyökumppani kuluvana toimintavuotena on edelleen ollut koirakuljetuksia hoitava henkilö. Hänen ansiostaan koirien kuljetukset ovat sujuneet sujuvasti, ongelmitta ja ennen kaikkea eläinten parasta ajatellen.

2.6 TIEDOTUS

Tärkeimmät ja pääasiallisimmat tiedotuskanavamme olivat kuluneena vuotena yhdistyksen toimintaa esittelevät internetsivut sekä Facebookin Balkanin koirat ry -sivusto.

Näiden lisäksi yhdistyksen esitteitä on jaettu mm. yksityisille henkilöille tapahtumissa sekä esitteitä on jakanut myös muutamat yksityishenkilöt erilaisiin yrityksiin.

2.7 TAPAHTUMAT

8.10.16 Balkanin koirat ry osallistui Helsingin Suvilahdessa järjestettyyn Rescuepäivä -tapahtumaan.

19.-20.11.16 Yhdistys osallistui Helsingin Pakilassa järjestettyyn Joulutori-tapahtumaan.

2.8 KENTTÄTYÖ

Yhdistystoiminta on pikkuhiljaa kasvanut ja jatkunut. Yhdistyksen aktiivit tekivät tarhamatkoja Bosniaan toimintakautena yhteensä 7 kertaa; kesä-heinäkuussa -16, syyskuu -16, lokakuu -16, joulukuu -16, tammikuu -17, maaliskuu -17, huhtikuu -17.

Tarhamatkoille otimme mukaan lahjoituksia koirille. Paikanpäällä Bosniassa vierailimme kolmella yhteistyötarhalla. Tarhareissuihin sisältyi auttaminen normaaleissa tarhan päivittäisrutiineissa, kuten ruokinta, vesien vaihto, tarhan/häkkien siivous, desinfektointia. Yleensä useimmiten reissuihin sisältyi myös sairaista, haavottuneista koirista/pennuista huolehtiminen. Veimme koiria eläinlääkäriklinikalle hoidettaviksi tai sterilointia varten. Yhteistyö on ollutkin hyvin tiivistä kunnallisen eläinlääkärin kanssa. Tarhan koiria myös madotettiin ja rokotettiin. Reissuilla vietettiin aikaa koirien kanssa, tutustuttiin, arvioitiin ja valokuvattiin ja valittiin sijoitukseen sopivimmat. Kävimme kaupassa ostamassa lahjoitusrahoilla tarhalle tarvikkeita, työvälineitä ja koirille ruokaa, etenkin pennuille.

Kävimme myös paikallisissa rakennusliikkeissä valitsemassa rakennusmateriaaleja tarhan parannuksia varten.

3. HALLINTO

  1. Kokoukset

Yhdistyksellä oli yksi virallinen kokous (vuosikokouksen lisäksi) ja useampia pienempiä tapaamisia.

Vuosikokous pidetään 29.9.17.

  1. Hallitus

Viimeisessä yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Sillankorva. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Mei Sawanoi, sihteeriksi Heini Räisänen ja rahastonhoitajana jatkaa Gregory Fessard.

Sihteerinä hallituksessa toiminut Heini Räisänen ilmoitti lopettavansa yhdistystoiminnassa 18.10.16. Uudeksi sihteeriksi valittiin Annastiina Turunen. Syksyllä 2016 saimme uusia aktiiveja joukkoomme: Maria Laaksonen, Vera Sahlberg sekä Patrik Laaksonen.

4.TALOUS

Kesäkuussa -16 järjestettiin facebookissa huutokauppa, jonka tuotto oli 2278,10 €. Tuotto käytettiin uusien häkkien rakentamiseen, matolääkkeisiin, koiran kuivaruokaan ja pennuille märkäruokaan.

Helmi-maaliskuussa -17 järjestettiin facebookissa huutokauppa, jonka tuotto oli 1645,30 €. Huutokaupan tuotto käytettiin koiran ruoan tilaamiseen.

12.4.-12.5.17 järjestettiin Suomeen kotihoitoon saapuneelle Wanda koiralle (ensimmäinen keräys) rahakeräys, silmäleikkausta varten. Keräyksen tuotto oli 708 €. Keräyksen tuotto käytettiin kokonaisuudessaan Wandan eläinlääkärikuluihin.

Kannatustuotteiden tuotto oli toimintakautena 391.90 €

Toimintavuoden aikana yhdistys käytti lahjoituksia tarhojen kunnostukseen ja ylläpitoon, ruokaan ja eläinlääkintäkuluihin yhteensä: 12 920

Suomeen kotihoitoon saapuneiden koirien kulut kotihoitoajalta oli toimintakautena yhteensä: 2702 €.

%d bloggaajaa tykkää tästä: